Zrealizowane spotkania regionalne z przedsiębiorcami branży paliwowej

 

Spotkanie Regionalne 2018 - Giemzów 27 września 2018 roku

27 września br. w Dworze Giemzów również spotkaliśmy się z przedsiębiorcami branży paliwowej.

Tematyka spotkania obejmowała:
W części I - dyskusja o aktualnych problemach związanych z bieżącą sytuacją na rynku paliwowym z udziałem zaproszonych gości, przedstawicieli urzędów.
W II części spotkania – warsztaty szkoleniowe, obejmujące ostatnie zmiany i nowelizacje przepisów prawa w zakresie ustaw i rozporządzeń.

 

Spotkanie Regionalne 2018 - Luboń 26 września 2018 roku

26 września br. w hotelu Max w Luboniu ponownie spotkaliśmy się z przedsiębiorcami branży paliwowej.

Tematyka spotkania obejmowała:
W części I - dyskusja o aktualnych problemach związanych z bieżącą sytuacją na rynku paliwowym z udziałem zaproszonych gości, przedstawicieli urzędów.
W II części spotkania – warsztaty szkoleniowe, obejmujące ostatnie zmiany i nowelizacje przepisów prawa w zakresie ustaw i rozporządzeń.

 

Spotkanie Regionalne 2018 - Kraków 26 września 2018 roku

26 września br. w hotelu Witek w Krakowie ponownie spotkaliśmy się z przedsiębiorcami branży paliwowej.

Tematyka spotkania obejmowała:
W części I - dyskusja o aktualnych problemach związanych z bieżącą sytuacją na rynku paliwowym z udziałem zaproszonych gości, przedstawicieli urzędów.
W II części spotkania – warsztaty szkoleniowe, obejmujące ostatnie zmiany i nowelizacje przepisów prawa w zakresie ustaw i rozporządzeń.

 

Spotkanie Regionalne 2018 - Kraków 22 marca

22 marca br. w hotelu FERO EXPRESS w Krakowie ponownie spotkaliśmy się z przedsiębiorcami branży paliwowej.

Tematyka spotkania obejmowała:

w części 1 - dyskutowano o aktualnych problemach związanych z bieżącą sytuacją na rynku paliwowym z udziałem zaproszonych gości, przedstawicieli Izby Administracji Skarbowej, Wojewódzkiego Inspektoratu Transportu Drogowego, Wojewódzkiego Inspektoratu Inspekcji Handlowej, Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska, Komendy Wojewódzkiej Państwowej Straży Pożarnej, Małopolskiego Urzędu Celno-Skarbowego, Komendy Wojewódzkiej Policji, Transportowego Dozoru Technicznego oraz Urzędu Dozoru Technicznego.

W drugiej części rozmawialiśmy o ostatnich najważniejszych zmianach dotyczących rynku paliwowego (m.in. Pakiet przewozowy i jego nowelizacje, w tym: SENT zbiorczy, lokalizatory) oraz  zmiany wynikające z procedowanych obecnie aktów prawnych (m.in. ustawa o biokomponentach i biopaliwach ciekłych, należyta staranność, split payment), nowe wymogi techniczne dla stacji paliw.

 

Spotkanie Regionalne 2017 - Władysławowo

21 listopada 2017 roku w Hotelu Maloves SPA & RESORT we Władysławowie miało miejsce spotkanie regionalne branży paliwowej.

Tematyka spotkania obejmowała:

w części 1 - dyskusja o aktualnych problemach związanych z bieżącą sytuacją na rynku paliwowym z udziałem zaproszonych gości, przedstawicieli m.in.: Urzędu Dozoru Technicznego - Oddział w Gdańsku, Pomorskiego Urzędu Celno-Skarbowego w Gdyni, Izby Administracji Skarbowej w Gdańsku oraz Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska w Gdańsku.

w części 2 - odbyło się szkolenie - mówiono o ostatnich najważniejszych zmianach dotyczących rynku paliwowego (m.in. Pakiet przewozowy i jego nowelizacje, w tym: SENT zbiorczy, lokalizatory) oraz  zmiany wynikające z procedowanych obecnie aktów prawnych (m.in. ustawa o biokomponentach i biopaliwach ciekłych, należyta staranność, split payment, handel w niedziele).[nbsp

Szkolenie poprowadzili adw. Maksymilian Graś

Wszystkim przedstawicielom urzędów jak i przedsiębiorcom obecnym na spotkaniu, dziękujemy za obecność i zapraszamy na kolejne spotkania organizowane przez Polską Izbę Paliw Płynnych.

 

Spotkania Regionalne 2017 - Stryków, Opole, Poznań i Kraków

W dniach 27-28 września 2017 roku miały miejsce zorganizowane przez Polską Izbą Paliw Płynnych spotkania regionalne branży paliwowej.

Przedsiębiorcy mieli okazję do dyskusji z o aktualnych problemach związanych z bieżącą sytuacją na rynku paliwowym z udziałem zaproszonych przedstawicieli urzędów: 

Komendy Wojewódzkiej Policji w Łodzi, Urzędu Dozoru Technicznego Oddział w Łodzi, Okręgowego Urzędu Miar w Łodzi, Urzędu Celno-Skarbowego w Łodzi, Wojewódzkiego Inspektoratu Transportu Drogowego w Łodzi oraz Transportowego Dozoru Technicznego Oddział Terenowy w Warszawie. 

Opolskiego Urzędu Celno-Skarbowego, Izby Administracji Skarbowej w Opolu, Komendy Wojewódzkiej PSP w Opolu oraz Urzędu Dozoru Technicznego Oddział w Opolu. 

Transportowego Dozoru Technicznego OT w Poznaniu, Urzędu Dozoru Technicznego Oddział w Poznaniu, Państwowej Inspekcji Pracy OIP w Poznaniu oraz Izby Administracji Skarbowej w Poznaniu. 

Urzędu Dozoru Technicznego Oddział w Krakowie, Okręgowego Urzędu Miar w Krakowie, Wojewódzkiego Inspektoratu Inspekcji Handlowej w Krakowie, Transportowego Dozoru Technicznego w Krakowie, Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska w Krakowie, Państwowej Inspekcji Pracy Okręgowy Inspektorat Pracy w Krakowie, Wojewódzkiego Inspektoratu Transportu Drogowego w Krakowie, Komendy Wojewódzkiej Państwowej Straży Pożarnej w Krakowie oraz Komendy Wojewódzkiej Policji w Krakowie.

 

 

W drugiej części spotkania odbyło się szkolenie w którym m.in. o:

 • Wnioski po wprowadzeniu pakietu energetycznego i pakietu paliwowego (w tym m.in. Pakiet przewozowy i jego nowelizacje, w tym: SENT zbiorczy, lokalizatory w każdym środku transportu, objęcie ustawą nowych produktów i transportu kolejowego).
 • Split Payment – planowana nowelizacja VAT w zakresie paliw.
 • Nowe wymogi techniczne dla stacji paliw i inne dyskutowane propozycje zmian. 

Szkolenie poprowadzili adw. Maksymilian Graś oraz przedstawiciele KDCP Kancelarii Doradztwa Celnego i Podatkowego Rutkowski i Witalis sp. z o.o. 

Wszystkim przedstawicielom urzędów jak i przedsiębiorcom obecnym na spotkaniu, dziękujemy za obecność i zapraszamy na kolejne spotkania organizowane przez Polską Izbę Paliw Płynnych.

Spotkanie Regionalne Kraków

6 października 2016 r. w Witek Centrum Hotelowo – Konferencyjnym w Krakowie, odbyło się dedykowane przedsiębiorcom branży paliwowej spotkanie regionalne z udziałem zaproszonych przedstawicieli urzędów.

Tematyka spotkania obejmowała m.in.: 

 • dyskusja o problemach związanych z bieżącą sytuacją na rynku paliwowym z udziałem zaproszonych gości przedstawicieli:  Izby Celnej, Urzędu Regulacji Energetyki, Izby Skarbowej, Komendy Wojewódzkiej Policji, Urzędu Kontroli Skarbowej, Wojewódzkiego Inspektoratu Transportu Drogowego oraz Wojewódzkiego Inspektoratu Inspekcji Handlowej.
 • szkolenie – Pakiet Paliwowy i Pakiet Energetyczny (m.in. Nowe obowiązki w akcyzie. Nowe zasady rozliczania VAT. Sankcje KKS. Problemy praktyczne związane z Pakietem paliwowym. Rozszerzenie definicji paliw ciekłych. Zmiany dotyczące koncesji paliwowych. Nowe obowiązki sprawozdawcze, rejestry i wykazy. Nowe uprawnienia organów regulacyjnych i przepływ informacji. Zmiany dotyczące kar i sankcji. Zmiany dotyczące zapasów obowiązkowych. Zmiany zasad realizacji NCW. Zabezpieczenie dla branży gazu płynnego).

Wszystkim przedstawicielom urzędów jak i przedsiębiorcom obecnym na spotkaniu, dziękujemy i zapraszamy na kolejne spotkania organizowane przez Polską Izbę Paliw Płynnych.

Spotkanie Regionalne Poznań

6 października 2016 r. w hotelu Grand Royal w Poznaniu, odbyło się dedykowane przedsiębiorcom branży paliwowej spotkanie regionalne z udziałem zaproszonych przedstawicieli urzędów.

Tematyka spotkania obejmowała m.in.: 

 • dyskusja o problemach związanych z bieżącą sytuacją na rynku paliwowym z udziałem zaproszonych gości przedstawicieli: Państwowej Inspekcji Pracy, Urzędu Dozoru Technicznego, Okręgowego Urzędu Miar oraz Transportowego Dozoru Technicznego.
 • szkolenie – Pakiet Paliwowy i Pakiet Energetyczny (m.in. Nowe obowiązki w akcyzie. Nowe zasady rozliczania VAT. Sankcje KKS. Problemy praktyczne związane z Pakietem paliwowym. Rozszerzenie definicji paliw ciekłych. Zmiany dotyczące koncesji paliwowych. Nowe obowiązki sprawozdawcze, rejestry i wykazy. Nowe uprawnienia organów regulacyjnych i przepływ informacji. Zmiany dotyczące kar i sankcji. Zmiany dotyczące zapasów obowiązkowych. Zmiany zasad realizacji NCW. Zabezpieczenie dla branży gazu płynnego).

Wszystkim przedstawicielom urzędów jak i przedsiębiorcom obecnym na spotkaniu, dziękujemy i zapraszamy na kolejne spotkania organizowane przez Polską Izbę Paliw Płynnych.

Spotkanie Regionalne Opole

5 października 2016 r. w hotelu DeSilva Premium w Opolu, odbyło się dedykowane przedsiębiorcom branży paliwowej spotkanie regionalne z udziałem zaproszonych przedstawicieli urzędów.

Tematyka spotkania obejmowała m.in.: 

 • dyskusja o problemach związanych z bieżącą sytuacją na rynku paliwowym z udziałem zaproszonych gości przedstawicieli: Urzędu Dozoru Technicznego, Urzędu Kontroli Skarbowej, Izby Celnej, Izby Skarbowej, Wojewódzkiego Inspektoratu Inspekcji Handlowej, Komendy Wojewódzkiej Policji, Inspekcji Transportu Drogowego oraz Transportowego Dozoru Technicznego.
 • szkolenie – Pakiet Paliwowy i Pakiet Energetyczny (m.in. Nowe obowiązki w akcyzie. Nowe zasady rozliczania VAT. Sankcje KKS. Problemy praktyczne związane z Pakietem paliwowym. Rozszerzenie definicji paliw ciekłych. Zmiany dotyczące koncesji paliwowych. Nowe obowiązki sprawozdawcze, rejestry i wykazy. Nowe uprawnienia organów regulacyjnych i przepływ informacji. Zmiany dotyczące kar i sankcji. Zmiany dotyczące zapasów obowiązkowych. Zmiany zasad realizacji NCW. Zabezpieczenie dla branży gazu płynnego).

Wszystkim przedstawicielom urzędów jak i przedsiębiorcom obecnym na spotkaniu, dziękujemy i zapraszamy na kolejne spotkania organizowane przez Polską Izbę Paliw Płynnych.

Spotkanie Regionalne Stryków

5 października 2016 r. w hotelu 500 w Strykowie, odbyło się dedykowane przedsiębiorcom branży paliwowej spotkanie regionalne z udziałem zaproszonych przedstawicieli urzędów.

Tematyka spotkania obejmowała m.in.: 

 • dyskusja o problemach związanych z bieżącą sytuacją na rynku paliwowym z udziałem zaproszonych gości przedstawicieli:  Wojewódzkiego Inspektoratu Transportu Drogowego, Okręgowego Inspektoratu Pracy, Wojewódzkiego Inspektoratu Inspekcji Handlowej, Izby Celnej, Okręgowego Urzędu Miar, Urzędu Kontroli Skarbowej, Komendy Wojewódzkiej Policji oraz Urzędu Dozoru Technicznego.
 • szkolenie – Pakiet Paliwowy i Pakiet Energetyczny (m.in. Nowe obowiązki w akcyzie. Nowe zasady rozliczania VAT. Sankcje KKS. Problemy praktyczne związane z Pakietem paliwowym. Rozszerzenie definicji paliw ciekłych. Zmiany dotyczące koncesji paliwowych. Nowe obowiązki sprawozdawcze, rejestry i wykazy. Nowe uprawnienia organów regulacyjnych i przepływ informacji. Zmiany dotyczące kar i sankcji. Zmiany dotyczące zapasów obowiązkowych. Zmiany zasad realizacji NCW. Zabezpieczenie dla branży gazu płynnego).

Wszystkim przedstawicielom urzędów jak i przedsiębiorcom obecnym na spotkaniu, dziękujemy i zapraszamy na kolejne spotkania organizowane przez Polską Izbę Paliw Płynnych.

Spotkanie Regionalne Kraków

18 lutego 2016 r. w Centrum Hotelowo – Konferencyjym Witek w Krakowie odbyło się kolejne spotkanie regionalne branży paliwowej.

W programie między innymi:

 • dyskusja przedsiębiorców z przedstawicielami Urzędu Dozoru Technicznego, Urzędu Regulacji Energetyki oraz Izby Celnej w Krakowie o problemach związanych z bieżącą sytuacją na rynku paliwowym.
 • szkolenie poprowadzone przez  mecenasa Adama Toczyskiego w którym m.in.: szara strefa – zagrożenia, sposoby ochrony, weryfikacja kontrahentów, koncesje.

Dzień Otwarty z przedstawicielami UDT, WIIH oraz OUM w Katowicach

11 czerwca 2015 r. w Katowicach odbyło się spotkanie zorganizowane dla przedsiębiorców branży paliwowej z udziałem zaproszonych przedstawicieli Urzędu Dozoru Technicznego, Wojewódzkiego Inspektoratu Inspekcji Handlowej oraz Okręgowego Urzędu Miar. Podczas spotkania zaprezentowała się firma DLG Sp. z o.o.

Tematyka spotkania obejmowała m.in.:

 • Parametry paliw, które najczęściej nie spełniają norm Rozporządzenia Ministra Gospodarki z dnia 9 grudnia 2008 r. w sprawie wymogów jakościowych dla paliw, problem drugiej próbki.
 • System monitorowania i kontrolowania jakości paliw w świetle obowiązujących przepisów prawa.
 • Koncesje na obrót paliwami płynnymi, koncesja OPZ i OPC.
 • Kontrolowanie przestrzegania warunków prowadzenia działalności objętej obowiązkiem uzyskania koncesji i procedury odwoławcze od decyzji administracyjnych dotyczących nieprzestrzegania warunków koncesji.
 • Problemy z magazynowaniem biopaliw.
 • Szara strefa na rynku paliw.
 • Legalizacja odmierzaczy paliwowych oraz. legalizacja i litrażowanie zbiorników na stacjach paliw.
 • Zmiany w systemie opłat dozorowych.

Dzień Otwarty z przedstawicielami UDT, WIIH oraz OUM w Poznaniu

10 czerwca 2015 r. w Poznaniu odbyło się spotkanie zorganizowane dla przedsiębiorców branży paliwowej z udziałem zaproszonych przedstawicieli Urzędu Dozoru Technicznego, Wojewódzkiego Inspektoratu Inspekcji Handlowej oraz Okręgowego Urzędu Miar. Podczas spotkania zaprezentowała się firma DLG Sp. z o.o.

Tematyka spotkania obejmowała m.in.:

 • Parametry paliw, które najczęściej nie spełniają norm Rozporządzenia Ministra Gospodarki z dnia 9 grudnia 2008 r. w sprawie wymogów jakościowych dla paliw, problem drugiej próbki.
 • System monitorowania i kontrolowania jakości paliw w świetle obowiązujących przepisów prawa.
 • Koncesje na obrót paliwami płynnymi, koncesja OPZ i OPC.
 • Kontrolowanie przestrzegania warunków prowadzenia działalności objętej obowiązkiem uzyskania koncesji i procedury odwoławcze od decyzji administracyjnych dotyczących nieprzestrzegania warunków koncesji.
 • Problemy z magazynowaniem biopaliw.
 • Szara strefa na rynku paliw.
 • Legalizacja odmierzaczy paliwowych oraz. legalizacja i litrażowanie zbiorników na stacjach paliw.
 • Zmiany w systemie opłat dozorowych.

Dzień Otwarty z przedstawicielami UOKiK, WIIH oraz URE w Krakowie

27 kwietnia 2015 r. w Krakowie odbyło się spotkanie zorganizowane dla członków Polskiej Izby Paliw Płynnych z udziałem zaproszonych przedstawicieli Urzędu Ochrony Konsumentów i Konkurencji, Wojewódzkiego Inspektoratu Inspekcji Handlowej oraz Urzędu Regulacji Energetyki.

Tematyka spotkania obejmowała m.in.:

 • System monitorowania i kontrolowania jakości paliw w świetle obowiązujących przepisów prawa.
 • System kontroli na stacjach paliw.
 • Koncesje na obrót paliwami płynnymi, koncesja OPZ i OPC.
 • Kontrolowanie przestrzegania warunków prowadzenia działalności objętej obowiązkiem uzyskania koncesji.
 • Szara strefa na rynku paliw. 

Dzień Otwarty z przedstawicielami Izby Skarbowej, Izby Celnej oraz Urzędu Kontroli Skarbowej w Krakowie

3 marca 2015 r. w Krakowie odbyło się spotkanie zorganizowane dla członków Polskiej Izby Paliw Płynnych z udziałem zaproszonych przedstawicieli Izby Celnej, Urzędu Kontroli Skarbowej oraz Izby Skarbowej.

Dzień Otwarty z przedstawicielami Okręgowego Urzędu Miar oraz Urzędu Dozoru Technicznego w Krakowie

20 stycznia 2015 r. w Krakowie odbyło się spotkanie zorganizowane dla członków Polskiej Izby Paliw Płynnych z udziałem zaproszonych przedstawicieli Okręgowego Urzędu Miar oraz Urzędu Dozoru Technicznego. Podczas spotkania zaprezentowała się firma Giełda Dewiz Sp. z o.o.


Fatal error: Uncaught exception Exception with message Query error: Table './pipp_www/tl_search_index' is marked as crashed and last (automatic?) repair failed (DELETE FROM tl_search_index WHERE pid='74') thrown in system/modules/core/library/Contao/Database/Statement.php on line 283
#0 system/modules/core/library/Contao/Database/Statement.php(254): Contao\Database\Statement->query()
#1 system/modules/core/library/Contao/Search.php(291): Contao\Database\Statement->execute('74')
#2 system/modules/core/classes/FrontendTemplate.php(310): Contao\Search::indexPage(Array)
#3 system/modules/core/classes/FrontendTemplate.php(121): Contao\FrontendTemplate->addToSearchIndex()
#4 system/modules/core/pages/PageRegular.php(189): Contao\FrontendTemplate->output(true)
#5 index.php(260): Contao\PageRegular->generate(Object(Contao\PageModel), true)
#6 index.php(444): Index->run()
#7 {main}