Kalendarium

Spotkanie regionalne - Kraków

22 marca br. w hotelu FERO EXPRESS w Krakowie ponownie spotkaliśmy się z przedsiębiorcami branży paliwowej.

Na spotkaniu mówiono m.in. o aktualnych problemach związanych z bieżącą sytuacją na rynku paliwowym z udziałem zaproszonych gości, przedstawicieli Izby Administracji Skarbowej, Wojewódzkiego Inspektoratu Transportu Drogowego, Wojewódzkiego Inspektoratu Inspekcji Handlowej, Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska, Komendy Wojewódzkiej Państwowej Straży Pożarnej, Małopolskiego Urzędu Celno-Skarbowego, Komendy Wojewódzkiej Policji, Transportowego Dozoru Technicznego oraz Urzędu Dozoru Technicznego.
W drugiej części rozmawialiśmy o ostatnich najważniejszych zmianach dotyczących rynku paliwowego (m.in. Pakiet przewozowy i jego nowelizacje, w tym: SENT zbiorczy, lokalizatory) oraz  zmiany wynikające z procedowanych obecnie aktów prawnych (m.in. ustawa o biokomponentach i biopaliwach ciekłych, należyta staranność, split payment), nowe wymogi techniczne dla stacji paliw.
 
 

Wróć